بهترین شهر‌ها برای زندگی‌ دانشجویی در فرانسه

بهترین شهرها برای زندگی دانشجوی فرانسه

خبرگزاری فیگارو‌ در آوریل ۲۰۲۱ بهترین شهر‌ها برای زندگی‌ دانشجویی در فرانسه رو به همراه متوسط اجاره بهاشون منتشر کرده. در ادامه این فهرست رو می‌بینیم.

 

۱. شهر Toulouse 

امتیاز از ۲۰ : ۱۶.۶۳ 

جمعیت: ۴۸۰٫۰۰۰ نفر 

متوسط اجاره بها به ازای هر متر مربع : ۱۹.۶۷ یورو‌

۲. شهر Lyon 

نمره از ۲۰ : ۱۶.۱۷

جمعیت: ۵۱۶٫۰۹۲ نفر 

متوسط اجاره بها به ازای هر متر مربع : ۲۱.۵۶ یورو‌

۳. شهر Nantes

نمره از ۲۰ : ۱۵.۹۷

جمعیت: ۳۲۱٫۵۶۸ نفر 

متوسط اجاره بها به ازای هر متر مربع : ۱۸.۹۵ یورو 

۴. شهر Grenoble

نمره از ۲۰ : ۱۵.۵۷

جمعیت: ۱۵۸٫۹۳۰ نفر 

متوسط اجاره بها به ازای هر متر مربع: ۱۸.۷۵  یورو 

۵. شهر Marseille 

نمره از ۲۰ : ۱۵.۵۴

جمعیت: ۸۷۱٫۱۰۳ نفر 

متوسط اجاره بها به ازای هر متر مربع: ۱۹.۶۴ یورو 

 

اگه شهری‌ که انتخاب کردید در این لیست نیست، سؤالاتتون رو از کرسیران بپرسید. منتظریم.

امتیاز دهید