رده‌بندی کشورهای غیرانگلیسی‌زبان بر اساس مهارت‌های زبان انگلیسی(شاخص EF EPI: English Proficiency Index)

رده‌بندی کشورهای غیرانگلیسی‌زبان بر اساس مهارت‌های زبان انگلیسی

گزارش ارائه شده بر اساس آنالیز داده‌ها از تست‌های زبان انگلیسی‌ست که مؤسسه EF یا Education First از ۲.۲ میلیون نفر گرفته.

توضیحات تکمیلی:
رتبه‌ ۱ تا ۱۲: مهارت بسیار زیاد(Very High)
رتبه ۱۳ تا ۲۹: مهارت زیاد(High)
رتبه ۳۰ تا ۴۷: مهارت متوسط(Moderate)
رتبه ۴۸ تا ۷۴: مهارت کم(Low)
رتبه ۷۷ تا ۱۰۰: مهارت خیلی کم(Very Low)


تعداد کل کشورها در مطالعه:۱۰۰ 

۱.هلند

۲. دانمارک

۳. فنلاند

۴. سوئد

۵. نروژ

۶. اتریش

۷. پرتغال

۸. آلمان

۹. بلژیک

۱۰. سنگاپور

۱۱. لوکزامبورگ

۱۲. آفریقای جنوبی

۱۳. کرواسی

۱۴. مجارستان

۱۵. صربستان

۱۶. لهستان

۱۷. رومانی

۱۸. سوئیس

۱۹. چک

۲۰. بلغارستان

۲۵. استونی

۲۸. فرانسه

۳۰. ایتالیا

۳۴. اسپانیا

۳۸. چین

۵۵. ژاپن

۵۶. ایران

۶۹. ترکیه

۹۹. عراق

۱۰۰. تاجیکستان


منبع: www.ef.edu

امتیاز دهید