فراخوان پذیرش DAP 2021 در فرانسه!

  • پذیرش سال اول تمامی رشته‌ها در دانشگاه.
  • پذیرش لیسانس و فوق لیسانس معماری در مدارس معماری فرانسه.
  • برای اقدام به ما پیام بدید!
  • برای اطلاعات بیشتر می‌تونید به سایت کمپوس‌فرنس هم رجوع کنید.