فرصت ثبت نام برای همه‌ی دوره‌های دانشگاه GAU قبرس

با امکان استفاده از بورس تحصیلی در صورت اقدام از طریق کرسیران.

دانشگاه GAU قدیمی‌ترین دانشگاه قبرس هست که گزینه‌هایی مثل «کارشناسی سه ساله» برای برخی رشته‌ها و پروگرم‌های مشترک با دانشگاه‌های اروپایی داره.

امتیاز دهید