می‌دونستید خیلی از اساتید از بولت پوینت بدشون می‌آد؟

ما هم نمی‌دونستیم!

ولی طی تجربه فهمیدیم که بهتره توی سی‌وی یا هر متن دیگه‌ای، به جای بولت پوینت از چیز دیگه‌ای استفاده کنیم.

خصوصاً خیلی از اساتید در کانادا از بولت پوینت متفرن!

اگر نمی‌دونید بولت‌پوینت چیه، اینه: 

به جای بولت پوینت، هرجا خواستید دستاوردهاتون رو لیست کنید، از خط تیره، مربع، تیک، یا چیزهای دیگه استفاده کنید.

این نکته‌ عجیب ولی در عین حال بسیار مهم رو، حتماً در نظر داشته باشید!

امتیاز دهید