هزینه زندگی و تحصیل در کشورهای اروپایی

دانشگاه‌های کشورهای اروپایی

اتریش

شهریه(سالانه): ۱۴۵۲ یورو.
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۱۱۴۰۰یورو.

بلژیک

شهریه(سالانه): حداقل ۴۱۷۵یورو.
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): بین ۱۰۲۰۰ تا ۱۱۴۰۰ یورو.

دانمارک

شهریه سالانه: بین ۶۰۰۰تا ۱۶۰۰۰یورو.
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۱۴۴۰۰یورو. 

فنلاند

شهریه(سالانه): رایگان، اگر به زبان فنلاندی یا سوئدی تحصیل کنید. بین ۴۰۰۰تا ۱۸۰۰۰یورو در صورت تحصیل به زبان انگلیسی.
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۹۶۰۰یورو.

فرانسه

شهریه(سالانه): ۲۷۷۰یورو(کارشناسی)، ۳۷۷۰یورو(کارشناسی‌ارشد) و ۳۸۰یورو(دکتری). دقت کنید که این شهریه‌های دانشگاه‌های دولتی هست و دانشگاه‌های خصوصی شهریه‌های خیلی بیشتری دارند.

ضمناً این اعداد اخیراً افزایش پیدا کرده و هنوز بسیاری از دانشگاه‌های فرانسه زیر بار این شهریه‌های جدید نرفته‌ن و اعتراض کرده‌ن. به همین دلیل هنوز در فرانسه شهریه‌های چند صد یوروئی هم پیدا می‌شه.
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۹۹۰۰یورو.

آلمان

شهریه سالانه: حدوداً سالی ۵۰۰یورو(به هر زبانی)، به جز دانشگاه‌های واقع در ایالت بادن-وورتمبورگ  که اخیراً شهریه‌ای معادل ۳۰۰۰یورو تصویب کرده‌. هزینه تحصیل در دانشگاه‌های خصوصی بسیار بیشتر هست. 
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۱۰۲۰۰یورو. 

ایرلند

شهریه(سالانه): حداقل ۹۷۵۰یورو در مقطع کارشناسی، حداقل ۴۰۰۰یورو در مقاطع بالاتر.
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۱۲۰۰۰یورو. 

ایتالیا

شهریه(سالانه): بین ۹۵۰تا ۴۰۰۰یورو در مقطع کارشناسی و ۱۵۰۰یورو در مقاطع بالاتر. 
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۱۲۰۰۰یورو. 

توجه: در صورت اخذ بورس نیاز مالی دولتی ایتالیا(که به ۹۰درصد دانشجوهای ایرانی داده می‌شه)، شهریه رایگان می‌شه و به صورت سالانه کمک‌هزینه ۵هزار یوروئی هم دریافت می‌کنید.

نروژ

شهریه(سالانه): رایگان در همه مقاطع.
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۱۵۴۰۰یورو.

روسیه

شهریه(سالانه): بین ۱۹۰۰ تا ۶۰۰۰دلار.
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۳۸۵۰دلار.

اسپانیا

شهریه(سالانه): ۷۵۰ تا ۲۱۰۰یورو(کارشناسی)، ۴۳۲۰یورو(مقاطع بالاتر).
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۱۰۸۰۰تا ۱۳۲۰۰یورو.

سوئد

شهریه(سالانه): بین ۸۲۰۰تا ۱۹۵۰۰یورو.
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۹۸۰۰یورو.

سوئیس

شهریه(سالانه): بین ۷۳۰ تا ۱۱۲۰ یورو.
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۲۰۵۸۷یورو.

هلند

شهریه(سالانه): ۶۰۰۰تا ۱۵۰۰۰یورو(کارشناسی) و ۸۰۰۰تا ۲۰۰۰۰یورو(کارشناسی‌ارشد و دکتری)
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۹۶۰۰تا ۱۳۲۰۰یورو.

بریتانیا

شهریه(سالانه): حداقل ۸۹۳۰یورو(۱۰هزار پوند)برای مقطع کارشناسی و بین ۹۸۳۰ تا ۲۸۶۰۰یورو(۱۱هزار تا ۳۲هزار پوند) برای مقاطع تکمیلی.
میانگین هزینه‌های زندگی(سالانه): ۱۱۴۰۰یورو.
امتیاز دهید