فهرست تمام برنامه‌های کارشناسی انگلیسی‌زبان در نروژ

فهرست تمام برنامه‌های کارشناسی انگلیسی‌زبان در نروژ

این‌ها تمام برنامه‌های کارشناسی انگلیسی‌زبان در نروژ هستند. به جز این‌ها چیز دیگه‌ای پیدا نمی‌کنید.

 

Bachelor

ØSTFOLD UNIVERSITY COLLEGE
Acting

 

Bachelor

ØSTFOLD UNIVERSITY COLLEGE

Arctic Adventure Tourism

 

Bachelor

UNIVERSITY OF TROMSØ

Bachelor’s Programme in English

 

Bachelor

UNIVERSITY OF AGDER

Bachelor’s Programme in Global Development Studies

 

Bachelor

UNIVERSITY OF AGDER

Bachelor´s Programme in Music Performance – Western Classical Music

 

Bachelor

UNIVERSITY OF AGDER

Bible, Ministry and Mission

 

Bachelor

FJELLHAUG INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE (FIUC)

Business Administration (BBA)

 

Bachelor

BI NORWEGIAN BUSINESS SCHOOL

Business Analytics

 

Bachelor

BI NORWEGIAN BUSINESS SCHOOL

Circumpolar and Nordic Studies

 

Bachelor

NORD UNIVERSITY

Community Arts

 

Bachelor

WESTERN NORWAY UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

English

 

Bachelor

NORD UNIVERSITY

Film and TV Production

 

Bachelor

NORD UNIVERSITY

Games and Entertainment Technology

 

Bachelor

NORD UNIVERSITY

International Environment and Development Studies

 

Bachelor

NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES (NMBU)

Northern Studies

 

Bachelor

UNIVERSITY OF TROMSØ

Scenography (BA)

 

Bachelor

ØSTFOLD UNIVERSITY COLLEGE

Science in Biology

 

Bachelor

NORD UNIVERSITY

Theology, Religion and Society

 

Bachelor

MF NORWEGIAN SCHOOL OF THEOLOGY, RELIGION AND SOCIETYمنبع: www.studyinnorway.no

برای اقدام، با کرسیران تماس بگیرید.

امتیاز دهید