دسته نتایج پذیرش همه نتایج

پذیرش مانا

مانا، که از خدمات پشتیبانی ۶ماهه کرسیران استفاده می‌کنه، تونست از یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا پذیرش بگیره.